Absicherungspaket TC

Absicherungspaket TC
  • 7110028
  • TC-Set
  • 4034338914605
  • 1 / 10 /
Product information "Absicherungspaket TC"
TC Absicherungspaket. Besteht aus: 1x D01 Sicherungselement,
Schraubkappe und Neozed Sicherung 6A,
2x SSK16,
kurzschlussfeste Leitung 4 mm².

Properties
Kit Contents: 1x D01 fuse element
Screw cap and neozed fuse 6A
2x SSK16
Short-circuit-proof cable 4 mm²